Pretendentiem uz pirmo klasi atbilde būs jāsniedz 10 dienu laikā

6. Marts

Ir izdarīti grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”. Tie nosaka, ka bērna likumiskajam pārstāvim pēc izglītības iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1. klašu pretendentu sarakstā desmit kalendāro dienu laikā būs jāiesniedz izglītības iestādē iesniegums par bērna uzņemšanu 1. klasē. Līdz šim atbildi varēja sniegt 15 dienu laikā. Jaunā kārtība nodrošinās izglītības iestādēs efektīvāku 1. klašu komplektēšanu.


Tāpat saistošajos noteikumos, ņemot vērā Rīgas pašvaldības veiktos izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumus 2019. gadā, ir precizētas Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas, Rīgas Juglas vidusskolas, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas un Rīgas 46. vidusskolas mikrorajonam piekritīgās adreses. Vēl ir precizētas arī Rīgas 45. vidusskolas, Rīgas 74. vidusskolas, Rīgas Hanzas vidusskolas, Rīgas 49. vidusskolas un Rīgas Franču liceja mikrorajonam piekritīgās adreses.