Projektu konkurss “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā”

6. Septembris, 2019

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā un veicināt mērķtiecīgu pedagogu profesionālo pilnveidi. Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var ikviena Rīgas pašvaldības dibināta pirmsskolas izglītības iestāde.


Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 10. oktobra līdz 2020. gada 30. aprīlim.

Tā ir iespēja pirmsskolas izglītības iestādēm plānot dažādas mācīšanās aktivitātes: ievadlekcijas, praktiskās nodarbības, meistarklases, radošās darbnīcas, muzejnodarbības, pirmsskolu vizītes, u.c. aktivitātes savas pirmsskolas pedagogiem un saņemt finansējumu aktivitāšu īstenošanai.

Aicinām iepazīties ar projekta konkursa nolikumu

Pieteikšanās: projekta pieteikumu līdz 2019. gada 20. septembrim iesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu: dace.sondare@riga.lv, e-pasta tēmā norādot “Pieteikums konkursam “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā””.

Papildu informācija: Dace Sondare, e-pasts: dace.sondare@riga.lv; tālr. 67105541, Iveta Razumovska, e-pasts: iveta.razumovska@riga.lv, tālr.67105534.