Publiskai apspriešanai tiek nodota iecere par 11 koku ciršanu Zemitāna ielā

26. Septembris, 2019

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.08.2019. lēmumu, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršanas iecere Zemitāna ielā 9.


Saistībā ar plānoto esošā labiekārtojuma būvniecību paredzēts cirst 11 liepas. Koka ciršanas ierosinātājs – SIA “AR INVEST”; zemes īpašnieks – SIA “TESSART INVESTEERINGUD”.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 24.09.2019. līdz 07.10.2019.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 07.10.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā, vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā pasvaldiba.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā (Amatu ielā 4, 320.kab.) apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja SIA “AR INVEST” Rīgā, Zemitāna ielā 9, kontaktpersona: Andrejs Stolbuškins, 29423741.

Aptaujas lapa aptaujas lapa pieejama šeit.