Rīdzinieki jautā: kā apcirpt krūmus un koku zarus, kuri sitas logos vai traucē staigāt pa ietvi?

1. Jūlijs, 2019

Lai vainagotu vai apzāģētu kokus vai krūmus, nepieciešama noteikta darbu veikšanas atļauja, kā arī koku vainagošanu atļauts veikt noteiktā laika periodā.


Gadījumā, ja mājas iedzīvotājs uzskata par nepieciešamu koka zaru apzāģēšanu, jo, piemēram, koka zari ir izauguši pārāk tuvu dzīvokļa loga, vējā sitoties pret logu, iedzīvotājam ar pieteikumu jāvēršas pie mājas namu pārvaldnieka vai zvanot uz vienoto informatīvo tālruņa numuru 8900, vai nosūtot arī e-pastu uz rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.

Ja nepieciešams nozāģēt koku, tad katrs koks ir jāapseko individuāli un jāizvērtē tā nozāģēšanas nepieciešamība – ja tā stāvoklis var būt bīstams, tad tiek nodots iesniegums koku ciršanas atļaujas iegūšanai no pašvaldības. Pēc atļaujas saņemšanas tiek veikti koka nociršanas darbi.