Rīdzinieki jautā: kā pareizi remontēt, atjaunot un pārbūvēt jumtu?

14. Maijs, 2019

Kuros gadījumos, veicot jumta seguma remontu vai nomaiņu Rīgas pilsētas Būvvaldes saskaņojums nav nepieciešams? Kas jāņem vērā veicot jebkādas darbības ar ēkas virssegumu? Uz šiem jautājumiem atbild Būvvaldes speciālisti.


Foto: infografika

Kad jāsāk domāt par jumta renovāciju?

  1. Ja konstatētas nopietnās jumta nolietojuma pazīmes (jumts tek).
  2. Ja izbalējusi jumta seguma krāsa, sarūsējis jumta segums.
  3. Ja veikta bieža jumta caurumu lāpīšana.
  4. Ja konstatēts siltuma izolācijas trūkums vai tā neesamība.

Kad nepieciešams darbu saskaņojums?

Darbu saskaņojums, jeb ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte ir nepieciešama ja tiek plānoti jumta siltināšanas vai seguma nomaiņas darbi ēkās, kas pieskaitāmās pie 1., 2. un 3. grupas ēkām un atrodas pilsētā.

Kad darbu saskaņojums nav nepieciešams?

Saskaņojums nav nepieciešams ja tiek realizēti jumta siltināšanas un seguma nomaiņas darbi ēkās, kuras ir pieskaitāmās pie 1.grupas un atrodas ārpus pilsētas. Tāpat ziņot par plānotiem darbiem nevajag tajos gadījumos, kad notiek seguma atjaunošanas darbi ēkās, kas ir pieskaitāmas pie 1. un 2. grupas, kurās ir viens vai divi dzīvokļi, ka arī māja atrodas ārpus pilsētas.