Rīdzinieki jautā: kā pieteikt savas kāpņu telpas remontdarbus?

28. Jūnijs, 2019

Klientu ērtībām “Rīgas namu pārvaldnieks” izveidots jauns piedāvājums dzīvokļu īpašniekiem, kas paredz iespēju pasūtīt vienas kāpņu telpas remontdarbus, neveidojot uzkrājumu minēto darbu veikšanai. Maksa par pakalpojumu tiek iekļauta ikmēneša rēķinos 36 mēnešu laikā.


Ar ko atšķiras pakalpojums “Kāpņu telpas remonts” no ierastās kārtības, kādā tiek veikts kāpņu telpas remonts?

Pakalpojuma “Kāpņu telpas remonts” ietvaros dzīvokļu īpašnieki var lemt par vienas (savas) kāpņu telpas remontu, ja citu kāpņu telpu dzīvokļu īpašnieki savās kāpņu telpās remontu nevēlas;

Kāpņu telpas remonts tiek veikts uzreiz pēc dokumentācijas saskaņošanas – iedzīvotājiem kāpņu telpas remonts tiek veikts, bet norēķini notiek pēc darbu izpildes.

 Кā pieteikt savas kāpņu telpas remontu?

Dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu "PAR" atsevišķas kāpņu telpas remontu;

1. Lēmumā "PAR" nobalso vairāk kā puse (50%+1) mājas dzīvokļu īpašnieku, no tiem vismaz divas trešdaļas (2/3) ir remontējamās kāpņu telpas dzīvokļu īpašnieki;

2.Kopības lēmumu iedzīvotāji iesniedz "Rīgas namu pārvaldnieks" klientu apkalpošanas centrā;

3."Rīgas namu pārvaldnieks" speciālisti sagatavo kāpņu telpas remontdarbu izmaksu tāmi un nodod to dzīvokļu īpašnieku kopībai izskatīšanai un saskaņošanai;

4.Tuvākajā laikā pēc saskaņojuma saņemšanas "Rīgas namu pārvaldnieks" sagatavo līgumu un pēc līguma noslēgšanas ar lēmumā norādīto pilnvaroto personu līguma parakstīšanai veic remontdarbus;

5.Remontējamās kāpņu telpas dzīvokļu īpašnieku rēķinos tiek iekļauti maksājumi par veiktajiem remontdarbiem (termiņš - līdz pat 36 mēnešiem).

Kāpņu telpas remonta pieteikšanas dokumentu paraugi pieejami www.rnparvaldnieks.lv

Maksas pakalpojums „Kāpņu telpas remonts” sākotnēji pieejams 103., 104., 316., 317., 318., 464., 467. Un 602. sērijas dzīvojamām mājām.

Remontdarbu izmaksas katrai mājai tiek aprēķinātas individuāli, jo katras mājas tehniskie parametri ir atšķirīgi – gan nolietojums, gan koplietošanas telpu platība, gan dzīvokļu skaits u.tml.

Zemāk pievienotas fotogrāfijas no remonta, kas veikts vienas no 103. sērijas daudzdzīvokļu mājām kāpņu telpā. Tika apmestas un nokrāsotas sienas un logu apmales, nokrāsotas ieejas durvis, nogruntēti un nokrāsoti griesti, izlīdzinātas margas, margām uzstādīta jauna plastmasas apmale.
Var salīdzināt, kā kāpņu telpa izskatījās "pirms" (sienas zaļā krāsā)

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

remonta laikā un "pēc" (sienas dzeltenā krāsā)

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv