Rīdzinieki jautā: kad tiks izbūvēta dzelzceļa pārbrauktuve zem Brasas tilta?

15. Oktobris, 2019

Pašlaik dzelzceļa pārbrauktuves zem Brasas pārvada būvniecība vēl nav uzsākta. Būvnieki un Rīgas domes Satiksmes departaments risina jautājumus, kas saistīti ar projektēšanu un būvniecības uzsākšanai nepieciešamās dokumentācijas saskaņošanu. Bet, kā ziņo Satiksmes departamentā pārbrauktuve satiksmes kustībai abos virzienos tiks izbūvēta līdz decembra sākumam.


Kā ziņots, Brasas pārvada rekonstrukcijas darbi iesākti šā gada aprīlī, taču pēc tam, kad zem braucamās daļas atrasti apbedījumi, darbi pārtraukti. Būvdarbi vēl aizvien nav atsākušies, jo pārvada nesošo konstrukciju inspekcijas laikā konstatēts, ka būvprojektā nepieciešams ieviest izmaiņas, kas paredzētu jaunu pārvada nesošo konstrukciju elementu risinājumu izstrādi.

Brasas pārvads virs dzelzceļa tilta tika uzbūvēts un nodots ekspluatācijā 1959. gadā un līdz šim vērienīgi atjaunošanas darbi šeit nav veikti.