Rīdzinieki jautā: ko darīt, ja kaimiņš regulāri savu automašīnu novieto uz ietves vai pamet to uz ilgu laiku?

7. Augusts, 2019

Apkaimju iedzīvotāji nereti sastopas ar to, ka nolaidīgi automašīnu īpašnieki savus transportlīdzekļus atstāj tajā ceļa pusē, kas paredzēta kājāmgājējiem. Tāpat arī aktuāls ir jautājums par transportlīdzekļiem, kas pamesti pie dzīvojamām mājām uz ilgstošu laiku. Ko darīt tādās situācijās, kad automašīna pastāvīgi traucē normāli pārvietoties daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, bet transportlīdzekļa īpašnieks atsakās problēmu risināt? Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz Rīgas pašvaldības policijas speciālisti.


“Ceļu satiksmes noteikumos norādīts, ka apstāties un stāvēt aizliegts uz ietvēm, gājēju ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, velosipēdu ceļiem un velojoslām, izņemot tam tieši paredzētajos gadījumos. Izņēmums, ja, pie ietves uzstādītas ceļa zīmes, kurās norādīts transportlīdzekļa novietošanas veids un tas, ka transportlīdzeklis stāvēšanai jānovieto tieši uz ietves.

Ja nepastāv izņēmuma gadījums, tad arī šāda veida darbība atzīstama par administratīvo pārkāpumu, par kuru var ziņot policijai. Tomēr pirms policijas izsaukšanas ieteicams izvērtēt, vai transportlīdzekļa vadītājam nav radušies ārkārtas apstākļi, kuri ir par pamatu šādai rīcībai, tostarp, transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa bojājumi. Tādejādi var pastāvēt arī citi gadījumi, kad, izvērtējot visus lietas apstākļus, nav pamata piemērot administratīvo atbildību,” – norāda Rīgas pašvaldības policijas Zemgales pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks Igors Vrubļevskis.

Savukārt Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks Guntis Bērziņš stāsta, ka policijai nav tādu resursu, lai katru dienu Rīgas ielās un pagalmos fiksētu pamestas mašīnas. Policisti nevar izsekot, cik nedēļas vai mēnešus transportlīdzeklis stāv uz ielas. Līdz ar to iedzīvotājiem jāziņo drošības un kartības sargiem, ja pamana kādu mašīnu savā pagalmā vai uz ielas, kura jau ilgstoši stāv uz vietas.

“Saņemot informāciju, policija fiksē transportlīdzekli un atstāj uz vējstikla brīdinājumu par termiņu, kurā laikā automašīna ir jāpārvieto. Transportlīdzekļiem, kuriem ir derīga tehniskās apskates uzlīme, šis termiņš ir 45 dienas, savukārt bez tās – 15 dienas. Pēc termiņa beigām policisti pārbauda, vai transportlīdzeklis ir pārvietots vai nē. Pamesto transportlīdzekļu īpašniekiem bez tehniskās apskates jāatceras, ka mašīnas pārvietošana uz citu pagalmu vai ceļa otro pusi, netiek uztverta kā policijas prasības izpilde. Transportlīdzeklis jāpārvieto uz garāžu, savu privāto teritoriju vai autostāvvietu, kur mašīna var stāvēt pat gadiem ilgi.

Gadījumā, ja transportlīdzekļa īpašniekam ir pamatojums, kādēļ viņš ir atstājis savu transportlīdzekli uz ilgu laiku, kā arī ir plāns, kā rīkoties tālāk, tad viņš var vērsties pie RPP ar lūgumu pagarināt termiņu, kurā mašīna jāpārvieto.

Citos gadījumos, ja mašīna joprojām stāv uz vietas, policisti izsauc evakuatoru, kas to aizved uz “Rīgas satiksmes” autostāvvietu. Ja 30 dienu laikā transportlīdzekļa īpašnieks nav ieradies pēc savas mašīnas, „Rīgas satiksmei” ir tiesības utilizēt šo transportlīdzekli,” – uzsver Guntis Bērziņš.