Rīdzinieki jautā: vai nepieciešama atļauja ārējo logu un durvju žalūziju izvietošanai?

6. Septembris, 2019

Ir elementi, kuri tiek stiprināti un izvietoti pie ēku fasādēm. Rīgas pilsētas būvvaldes specialisti skaidro pilsētniekiem – kuros gadījumos ir nepieciešama kāda elementa izvietošanas iepriekšējā saskaņošana, un kādos gadījumos elementa uzstādīšanai nav nepieciešama atļauja, jeb vispār tā ir aizliegta. 


  • Video novērošanas kameru uzstādīšanai, atkritumu tvertnes un karogu kātu turētāju stiprināšanai pie ēkas fasādes - iepriekšējā saskaņošana un atļauja nav nepieciešama;
  • Ārējo logu un durvju žalūziju izvietošana, markīzes stiprināšana pie fasādes un lodžiju un balkonu aizstiklošana ir iespējama tikai tad, ja iepriekš darbi ir saskaņoti ar Rīgas pilsētas būvvaldi;
  • Uz ēkas jumta un fasādes malas, kuri ir vērsti pret ielu nedrīkst uzstādīt saules baterijas un kolektorus, kondicionieru sistēmas un telekomunikāciju iekārtas (satelīta antenas); ja šie elementi tiek izvietoti pie fasādes malas, kura ir vērsta uz sētas pusi – ir nepieciešama obligātā Rīgas pilsētas būvvaldes atļauja.