Rīdzinieki jautā: vai tiks veikts apkures maksājumu pārrēķins par oktobri?

29. Novembris, 2018

Šogad apkures sezonas sākums Rīgā bija nervozs un trauksmains. Problēmas sagādāja apkures pieslēgšana, bija gadījumi, ka siltums nenonāca visos mājasdzīvokļos vai nesasniedza visus radiatorus.


Patlaban visas šīs problēmas ir atrisinātas, taču rīdziniekiem ir palicis neatbildēts jautājums: vai tiks pārrēķināti oktobra maksājumi par apkuri? Uzņēmumā „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) paskaidroja, ka iedzīvotāji vienmēr maksā par faktiski patērēto siltumu, tomēr pārrēķina mehānisms eksistē un dzīvokļu īpašnieki var to izmantot.

Vienīgais dokuments, uz kura pamata RNP var veikt pārrēķinu, ir katra konkrētā nama dzīvokļu īpašnieku sapulcē pieņemts lēmums. Dzīvokļu īpašniekiem ir jāsapulcējas un jānolemj, kam par siltumu oktobrī ir jāmaksā mazāk un cik daudz mazāk. Pieņemsim, ka vienā dzīvoklī siltuma nebija vispār, kādā citā nesildīja viens radiators, bet vēl kādā – divi… Situācijas var būt visdažādākās. Un šī jautājuma finansiālo pusi ir iespējams atrisināt tikai kopsapulcē, kurā ir jāpiedalās vairākumam dzīvokļu īpašnieku!

Iedzīvotājiem pašiem ir jāizvēlas konkrētajai ēkai vispiemērotākais variants: ja apkures pakalpojumi nav saņemti noteiktā laikposmā, pārrēķinu var veikt vai nu atsevišķiem dzīvokļiem, vai kāpņu telpai. Savukārt to dzīvokļu īpašniekiem, kuros ar apkuri viss bija kārtībā, pārrēķins tiek veikts par faktiski saņemto siltumu – proporcionāli katra dzīvokļa platībai.

Vissvarīgākais, kas jāatceras, ka dzīvokļu īpašnieku sapulces protokolam par apkures maksājumu pārrēķinu ir jābūt pareizi noformētam. Protokola paraugs ir pieejams  RNP mājas lapā sadaļā “Klientiem → Kopības lēmumu pieņemšana → Par siltumenerģijas maksājamās daļas noteikšanu, kā arī  RNP klientu apkalpošanas centros.

Protokoli, kas nav noformēti atbilstīgi paraugam, netiks izskatīti.