Rīgā darbojas pirmsskolas izglītības konsultatīvie centri

18. Decembris, 2019

Konsultatīvie centri ir Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta departamenta izveidotās struktūrvienības Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs, kas sniedz Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un vecākiem konsultatīvu un metodisku palīdzību pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā.


Konsultatīvā centra viena no galvenajām funkcijām ir: metodiskā, informatīvā un citāda veida intelektuālā atbalsta nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības pakāpē strādājošajiem darbiniekiem.

Jūsu iespējas:

 • saņemt konsultācijas un izglītojošas nodarbības par pirmsskolas vecuma bērnu attīstību un dažādu prasmju un iemaņu veicināšanu;
 • saņemt metodiskas rekomendācijas par pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanu un audzināšanas aktualitātēm vecākiem, kuru bērni neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi;
 • uzdot jautājumus par pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes sadarbību;
 • vērsties pie psihologa un saņemt individuālās konsultācijas gan vecākiem, gan bērniem. Kā arī psiholoģiskais atbalsts pedagogiem;
 • lūgt palīdzību un saņemt atbalstu problēmsituāciju risināšanā;
 • izteikt ierosinājumus par sev interesējošām tēmām un konsultatīvie centri iespēju robežās sagatavos lekciju/semināru/praktisku nodarbību.

Pirmsskolas izglītības konsultatīvo centru kontakti

 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Madariņa”, Dagmāras iela 3, Rīga
  Ārija Ansberga (konsultatīvā centra vadītāja)
  Tālr. 67848884, 28319896
  e-pasts rpiimada@riga.lv
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Madariņa”, Dagmāras iela 3, Rīga
  Inga Supe (konsultatīvā centra izglītības psiholoģe)
  Anete Porozova (konsultatīvā centra izglītības psiholoģe)
  Tālr.67848884
  e-pasts: rpiimada@riga.lv
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Mārdega”, Tallinas iela 64, Rīga
  Inguna Stikāne (konsultatīvā centra vadītāja)
  Tālr. 67848929, 28342019
  e-pasts: kcmardega@riga.lv
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Mārdega”, Tallinas iela 64, Rīga
  Madara Vasiļjeva (konsultatīvā centra izglītības psihologs)
  Tālr.67848885
  Tālr.76848929, 26989874
  e-pasts: kcmardega@riga.lv
 • Rīgas 13. pirmsskolas izglītības iestāde “Ābecītis”, Altonavas iela 1, Rīga
  Inese Freiberga (konsultatīvā centra vadītāja)
  Tālr.67848885
  e-pasts: kcr13pii@riga.lv
 • Rīgas 13. pirmsskolas izglītības iestāde “Ābecītis”, Altonavas iela 1, Rīga
  Mārīte Grīviņa -Krauze (konsultatīvā centra sociālais pedagogs)
  Tālr.67848885
  e-pasts: kcr13pii@riga.lv
 • Rīgas 13. pirmsskolas izglītības iestāde “Ābecītis”, Altonavas iela 1, Rīga
  Judīte Iliško (konsultatīvā centra izglītības psihologs)
  Tālr.67848885
  e-pasts: kcr13pii@riga.lv
 • Rīgas 273. pirmsskolas izglītības iestāde, Ilūkstes iela 101, k-4, Rīga
  Jevgenija Kušina (konsultatīvā centra vadītāja)
  Tālr. 67848837
  e-pasts: kcr273pii@riga.lv
 • Rīgas 273. pirmsskolas izglītības iestāde, Ilūkstes iela 101, k-4, Rīga
  Agnese Puncule(konsultatīvā centra izglītības psihologs)
  Tālr. 25446247
  e-patsts: kcr273pii@riga.lv
 • Rīgas 273. pirmsskolas izglītības iestāde, Ilūkstes iela 101, k-4, Rīga
  Gita Ņesterova (konsultatīvā centra sociālais pedagogs)
  Tālr. 67848837
  e-patsts: kcr273pii@riga.lv