Rīga un Pierīga vienojas par kopīgu nostāju pasažieru pārvadājumu jautājumā

26. Novembris, 2019

Rīgas domes priekšsēdētājs Rātsnamā uzņēma vairāku Pierīgas pašvaldību vadītājus. Sanāksmē piedalījās Ķekavas, Stopiņu, Garkalnes, Mārupes, Baldones, Ādažu, Olaines un Carnikavas pašvaldību vadītāji.


Tikšanās laikā Rīgas domes priekšsēdētājs ar Pierīgas pašvaldību vadītājiem vienojās par kopīgu nostāju mobilitātes un pasažieru pārvadājumu jautājumā. Vienojās, ka ir nepieciešamas izmaiņas likumdošanā, lai panāktu, ka pašvaldības kopīgi var realizēt vienotu maršrutu un pasažieru pārvadājumus, un kopīgi virzīties uz vienotu sabiedriskā transporta biļeti.

Ādažu novada priekšsēdētājs Māris Sprindžuks sanāksmē norādīja, ka “nav strikti definēts rīdzinieka un Pierīgas iedzīvotāja statuss, jo ir cilvēki, kas dzīvo Pierīgā, bet ikdienu mēro ceļu uz darba vietu Rīgā. Un ir otrādi – ikdienā strādā un dzīvo Rīgā, bet atpūšas Pierīgā. Daļa no iedzīvotājiem Pierīgu kā savas dzīves vietu izvēlas īpaši vasarā, bet ziemas periodā dzīvo Rīgā. Tāpēc Rīgas pilsētas pašvaldībai un Pierīgas pašvaldībām ir ļoti daudz savstarpēji pārrunājami un risināmi jautājumi.”

Pierīgas pašvaldību vadītāji pauda bažas par topošajām Pasažieru pārvadājumu pamatnostādnēm, kā arī par to, ka ir izveidojusies situācija, ka atlaižu politiku pašvaldību iedzīvotājiem veido Autotransporta direkcija, nevis to izvērtē pašvaldības. Tas liedz pašvaldībām iespēju savstarpēji pārrunāt un vienoties par vienotu pasažieru pārvadājumu pakalpojumu un vienotām biļetēm.

Pašvaldību vadītāji pauda nepieciešamību uzlabot komunikāciju starp Rīgas pašvaldības pasažieru pārvadātāju SIA “Rīgas satiksme” (RS) un Pierīgas pašvaldībām, lai savlaicīgi apmainīties ar informāciju par sabiedriskā transporta maršrutiem. Īpaši pārmetumi par nepietiekamu komunikāciju izskanēja no Garkalnes pašvaldības. Domes priekšsēdētājs norādīja, ka RS būtu vairāk jāinformē Pierīgas pašvaldības un jānodrošina, ka par visām potenciālām izmaiņām savlaicīgi tiek nodrošināta informācija visām iesaistītajām pusēm. RS pārstāvji apliecināja, ka ir gatavi veikt pasažieru pārvadājumus arī ārpus Rīgas pašvaldības, lai tas notiktu ir nepieciešams vienoties par to, kurš par kādiem pakalpojumiem maksā, kā arī nepieciešams ieviest vienotu atlaižu un samaksas sistēmu.

Rīgas un Pierīgas pašvaldību vadītāji bija vienisprātis par nepieciešamību spert soļus pretim vienotai mobilitātes plānošanai. Sarunas laikā izskanēja informācija arī par pieejamo finansējumu nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda finansējumu, un nepieciešamību rast iespēju to ieguldīt mobilitātes problēmu risinājumos, īpaši Pierīgā, kur iedzīvotāju skaits pieaug, un mobilitāte starp Rīgu un Pierīgas pašvaldībām un arī tālāk reģionālajiem attīstības centriem ir ļoti būtiska. Pašvaldību vadītāji vienojās par turpmāko sadarbību un regulārām sanāksmē, lai risinātu kopīgos jautājumus Pierīgā un Rīgā.