Rīgas 1. slimnīca sekmīgi risina medicīnas māsu štata komplektācijas jautājumu

3. Oktobris, 2019

Rīgas 1. slimnīca sekmīgi risina māsu vakanču jautājumu – aizpildītas 97% amata vietas. Salīdzinot vidējos rādītājus Latvijā par māsām profesionāli aktīvajā vecumā, Rīgas 1. slimnīcā tie ir par trešdaļu augstāki nekā valstī caurmērā.


“Kā zināms, Latvijas veselības aprūpe saskaras ar ievērojamu personāla, tai skaitā ar māsu trūkumu. Valstī trūkst ap 30% jeb 3600 māsu. Savukārt Rīgas 1. slimnīcas pārdomātā un ilgtermiņā īstenotā personāla attīstības stratēģija mums ļāvusi piesaistīt šīs jomas speciālistus un būtiski mazināt vakanču skaitu,” uzsver Rīgas 1. slimnīcas valdes priekšsēdētāja, daktere Natālija Zlobina.

Pašlaik slimnīcā strādā 164 profesionālas un augsti kvalificētas māsas un ārstu palīgi. Turklāt 1. slimnīcā strādājošās māsas 36-45 gadu vecumā ir par trešdaļu vairāk nekā valstī caurmērā – 21% Rīgas 1.slimnīcā pret 16% Latvijā.

Slimnīcas vadība rūpējas, lai personāls var strādāt mūsdienīgā vidē, lai pieejamas modernas tehnoloģijas un ir sakārtoti darba organizēšanas procesi. Piemēram, māsas veic tikai tos darbus, kas saistīti ar veselības aprūpi. Turklāt slimnīcas darbības procesu sakārtošana ļāvusi pilnveidot arī darba samaksas politiku – atlīdzība caurmērā pārsniedz valdības noteikto.

Par jaunu kadru piesaisti

Viens no piemēriem, kas ļauj slimnīcai piesaistīt jaunās māsas, ir sadarbība ar Latvijas augstskolām un koledžām, kurās sagatavo topošos veselības aprūpes speciālistus. Pašlaik sadarbības līgumi noslēgti ar Latvijas Universitāti (LU), ar LU Rīgas Medicīnas koledžu, LU Rīgas 1. medicīnas koledžu, ar LU Paula Stradiņa Medicīnas koledžu, ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU), ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžu.

“Sadarbību ar universitātēm un koledžām esam izveidojuši tādu, lai ilgtermiņā ieguvēji ir visi iesaistītie – gan studenti un mācību iestādes, gan slimnīca un pacienti. Ik gadu palielinās topošo speciālistu skaits, kuriem tiek nodrošinātas prakses, pērn praktikantu skaits pārsniedza jau 70 cilvēku. Ir arī māsas, kas darbu 1. slimnīcā izvēlas pēc prakses un izglītības iestādes absolvēšanas. Turklāt pēdējos gados praksē Rīgas 1. slimnīcā ir arī Latvijā studējošie ārvalstu studenti,” norāda 1. slimnīcas galvenā māsa Anita Šanca.

1.slimnīca ir stabils, uz efektivitāti un profesionalitāti orientēts darba devējs. Izdevumā “Dienas Bizness TOP 500 – 2018” tā minēta starp lielākajiem darba devējiem: 54. vieta, starp lielākajiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem: 8. vieta (pēc neto apgrozījuma.

Pašlaik slimnīcā strādā 787 darbinieki, no tiem 244 ārsti, 229 vidējais medicīniskais personāls (māsas, ārstu palīgi, funkcionālie speciālisti), 36 jaunākais medicīniskais personāls, 130 ārstniecības atbalsta personāls, kā arī 148 darbinieki administrācijas un tehniskā atbalsta jomā.