Rīgas apkaimju attīstības projektu konkurss: iedzīvotāju balsošanai tiks nodoti 14 projektu pieteikumi

30. Jūlijs, 2019

Rīgas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa komisija izvērtējusi visus konkursam iesniegtos pieteikumus un drīzumā tos iesniegs iedzīvotājiem balsošanai. Pavisam kopā konkursam tika iesniegti 34 pieteikumi, no kuriem patlaban 14 ir akceptēti virzīšanai uz balsošanu, bet 20 noraidīti. Visu akceptēto projektu realizācijas kopsumma ir aptuveni 771 tūkstotis eiro.


Plānots, ka balsošanas vietne ar pilnu projektu aprakstu iedzīvotājiem būs pieejama augusta sākumā, speciāli izveidotā mājaslapā www.balso.riga.lv. Balsošana tiks sākta tuvāko nedēļu laikā un ilgs vienu mēnesi.

Iedzīvotājiem, kas sasnieguši 16 gadu vecumu, būs iespēja nobalsot ar vienu “par” balsi par kādu no iesniegtajiem projektiem. Elektroniski par savu izvēlēto projektu varēs balsot vietnē www.balsot.riga.lv, autorizējoties caur www.latvija.lv. Savukārt, lai nobalsotu klātienē būs jādodas uz kādu no pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centriem - Kungu ielā 7/9, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 vai Dzirciema ielā 28. Lai nobalsotu klātienē, līdzi būs jāņem pase vai ID karte.

Konkurss izsludināts, lai veicinātu apkaimju attīstību Rīgā, to teritorijas kā pilsētas daļas identitāti, atpazīstamību un sekmētu to revitalizāciju, kā arī pastāvīgi un mērķtiecīgi veicinātu apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā. Ar izsludinātā konkursa starpniecību Rīgas pašvaldība piešķirs finansējumu projektiem, kuru realizēšanas vieta ir sabiedrībai pieejama publiskā lietošanā esoša pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa un projekts saistīts ar apkaimes infrastruktūras uzlabošanu, kam konstatējama paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība.

Izsludinātā konkursa nolikums paredz, ka viena apkaimju attīstības projekta realizācijai var piešķirt finansējumu līdz simts tūkstošiem eiro. Kopumā pašvaldība šiem mērķiem 2019. gada budžetā ir paredzējusi finansējumu pusmiljona eiro apmērā.

Konkursam projektus varēja pieteikt gan nevalstiskās organizācijas, gan biedrības, gan arī nodibinājumi, kas pārstāv Rīgas apkaimju intereses.