Rīgas attīstības programma no 2021. līdz 2027. gadam: iedzīvotājus lūdz izteikt savas domas

30. Jūlijs, 2019

Šī gada sākumā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sāka aktīvu darbu pie Rīgas jaunās attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes (AP2027). 


Programma noteiks prioritāri risināmos jautājumus pilsētā tuvākajos septiņos gados, atbilstoši tai tiks veidota pašvaldības dienas kārtība un ieguldītas publiskās investīcijas. Attīstības programma koordinē Rīgas domes departamentu un citu atbildīgo iestāžu rīcības, lai pilsēta sasniegtu Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītos mērķus.

Līdz šim ir veikta Rīgas esošās situācijas un dažādu datu analīze, organizētas sanāksmes ar Rīgas domes nozaru departamentiem, pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām ar mērķi apspriest dažādus jautājumus par pilsētas attīstību. Tāpat aizvadītas divas vadības darba grupas sanāksmes un veiksmīgi noorganizēts un plašu atsaucību ieguvis darba seminārs “RĪGA 2027”, kas norisinājās starp valsts iestāžu un nevalstiskā sektora pārstāvjiem. Šī semināra mērķis bija radošo darbnīcu ietvaros meklēt risinājumus tam, kā salāgot atšķirīgās interešu grupas vēlmes un vajadzības, lai kopīgi veidotu Rīgu 2027.gadā tādu, kādā vēlamies dzīvot, strādāt un atpūsties.

Turpinot AP2027 izstrādes gaitu, nākamais solis ir Rīgas iedzīvotāju vēlmju un vajadzību apzināšana, veicot aptauju, kas ilgs līdz 20.augustam!

Aptauja pieejama – šeit

Savukārt papīra formātā aptauja būs pieejama no 5.augusta Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centru vietās − Kungu ielā 7/9, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Dzirzciema ielā 28.

Aicinām iedzīvotājus nepalikt malā un piedalīties aptaujā, lai kopīgi izlemtu, kādai būtu jābūt Rīgai!