Rīgas budžeta projekts 2020. gadam: sociālais atbalsts, pilsētvides attīstība un ielu remonti

20. Janvāris

Konsekvents darbs pie Rīgas saimniecības prioritāšu izstrādāšanas šim gadam pašvaldības iestādēs norisinājās jau kopš vasaras. Tagad tas ir rezultējies ar izstrādātu budžeta projektu 2020. gadam, kurš, atbilstoši pašvaldības līdzšinējām prioritātēm, pamatā ir sociāli orientēts. Nākamās aktualitātes – pilsētvides attīstība un ielu remonti.


“Šā gada budžeta projekts paredz atbalstu dažādām rīdzinieku grupām, tai skaitā palielināt algas pirmsskolu pedagogiem un sociālajiem aprūpētājiem, kā arī atvērt trīs jaunus bērnudārzus ar kopumā 28 grupiņām, kuras varēs apmeklēt 506 bērni. Budžeta projektā plānots saglabāt arī visas sociālās programmas, kuras ir bijušas līdz šim, tai skaitā visas atlaides sabiedriskajā transportā, brīvpusdienas skolēniem līdz 12. klasei un ēdināšana bērnudārzu audzēkņiem. Ir paredzēti līdzekļi arī algu palielinājumam sociālajiem aprūpētājiem, savukārt jaundzimušo rīdzinieku vecākiem pabalstu plānots palielināt no 150 līdz 250 eiro,” uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Izglītība ir viena no lielākajām budžeta prioritātēm. Budžeta pieaugums šai jomai ir 11 miljoni eiro un akcents ir likts uz pirmsskolu attīstību. “No šā gada 1. marta ir plānota atalgojuma palielināšana par 100 eiro pirmsskolu pedagogiem, kas kopumā veido 2,6 miljonus eiro. No 1. augusta tiks atvērtas 26 pirmskolas izglītības grupas ar latviešu mācību valodu mazākumtautību dārziņos,” norādīja Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane.

Tostarp ir izpildīts solījums – nodrošināt veselības apdrošināšanas polises sporta un interešu izglītības pedagogiem - līdz šim polises bija vispārizglītojošo skolu un bērnudārzu pedagogiem un darbiniekiem. Tāpat tiks palielinātas algas izglītības iestādēs strādājošajām medmāsām un ārstiem un pilnveidots izglītības iestāžu tehniskais nodrošinājums, iegādājoties jaunu datortehniku.

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Baiba Rozentāle atzīmēja, ka sociālais budžets komitejā tika veidots un pieņemts pēc “konsensus” principa. “Kopējais nozares budžeta pieaugums ir trīs miljoni eiro. Tiks ievērojami palielināts pabalsts jaundzimušajiem rīdziniekiem – no 150 uz 250 eiro, par 8-10 % paceltas algas sociālajiem aprūpētājiem. Ļoti būtiski ir tas, ka ir paredzēti papildus līdzekļi invalīdu pacēlāju ierīkošanai,” uzsvēra prof. Rozentāle.

Budžetā ir paredzētas arī ieceres pilsētas attīstības jomā, apzaļumošanā, mājokļu jomā, un ielu remontdarbos. Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku medicīnas pakalpojumu pieejamību pilsētā, Rīgas 1.slimnīcā plānots izveidot jaunu operāciju bloku.

Vienlaicīgi Rīgas līdzekļi ir paredzēti arī pilsētvides sakārtošanai. Divus miljonus eiro plānots ieguldīt iekškvartālu sakārtošanā, vēl divus – Rīgas parku un skvēru labiekārtošanā. Ieplānoti līdzekļi arī Kr.Barona ielas apstādījumu atjaunošanai un uzturēšanai. “Būs jauna programma Rīgas parku un apstādījumu renovācijai, kopumā divi miljoni eiro. Tās ietvaros izveidota apakšprogramma, lai sāktu sakārtot nelegālās izgāztuves pašvaldības teritorijā. Pilsētas parkos tiks atjaunoti gājēju celiņi, arī Esplanādē, Jaunatnes dārzā tiks rekonstruēts bērnu rotaļu laukums. Esam atraduši finansējumu, lai sakoptu apstādījumus un atkal izvietotu puķu podus Krišjāņa Barona ielā. No pilsētvides puses šis budžeta projekts ir ļoti labi pārdomāts un esam darījuši visu, lai apmierinātu iedzīvotāju prasības vides kvalitātes uzlabošanai,” sacīja Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko.

Tostarp Rīgas Pašvaldības policijai budžetā ir paredzēti 700 tūkstoši eiro - videosistēmu pilnveidošanai, jo tās ir pierādījušas savu efektivitāti. “Arī, tiekoties ar Valsts policijas vadību, esam vienojušies par daudz ciešāku sadarbību video novērošanas sistēmas attīstībā, lai no tās iegūtu daudz lielāku atdevi,” piebilda Drošības, kārtības un korupcijas jautājumu komitejas novēršanas komitejas priekšsēdētājs Daini Turlais.

Plānots turpināt arī vairākus investīciju projektus: Austrumu maģistrāles 1. kārtas būvniecību– 40 miljoni eiro (ES finansējums), Brasas stacijas satiksmes pārvada pārbūvi – desmit miljoni eiro, Augusta Deglava ielas pārvada celtniecību – 5,5 miljoni eiro, Marijas un A. Čaka ielas seguma atjaunošanu - pieci miljoni eiro, Bruņinieku un Sporta ielas atjaunošanu – 3,2 miljoni eiro, Krasta ielas veloceliņu izbūvi no Salu tilta līdz Ogres ielai – 1,5 miljoni eiro.

Intensīvi darbi notiek, lai līdz 2020. gada 18. jūnijam, pirms XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, pabeigtu Mežaparka Lielās estrādes atjaunošanu.

Veselības apdrošināšanas polises interešu un profesionālās ievirzes pedagogiem, jauna datortehnika skolās, jauni apstādījumi pilsētā, Pašvaldības policijas videosistēmu pilnveidošana, kultūras un svētku pasākumu programma – šīs un vēl daudzas citas vajadzīgas un rīdzinieku ilgi gaidītas labas lietas ieplānots īstenot, apstiprinot pilsētas budžetu 2020.gadam.

Foto: infografika

Rīgas pilsētas pašvaldības 2020.gada projekta prioritātes

Izglītība:

 • 28 jaunas pirmsskolas grupas 560 bērniem – 0,26 miljoni EUR;
 • Atalgojuma palielinājums pirmsskolas pedagogiem – 100 eiro mēnesī - 2,6 miljoni EUR;
 • Veselības apdrošināšanas polises interešu un profesionālās ievirzes pedagogiem - 2,2 miljoni EUR;
 • Jauna datortehnika mācību procesa nodrošināšanai - viens miljons EUR;
 • 10% - atalgojuma palielinājums izglītības iestāžu medicīnas darbiniekiem.

Sociālais atbalsts:

 • Jaundzimušo rīdzinieku pabalsta palielinājums vecākiem no 150 EUR uz 250 EUR (0,6 miljoni EUR);
 • Sociālo aprūpētāju atalgojuma palielinājums 110 EUR mēnesī (0,5miljoni EUR);
 • Brīvpusdienas – visiem skolēniem līdz 12.klasei un bērnudārzu audzēkņiem – 27,3 miljoni EUR;
 • Atlaides sabiedriskajā transportā – iepriekšējo gadu līmenī;
 • Jaundzimušo rīdzinieku pabalsta palielinājums vecākiem no 150 EUR uz 250 EUR (0,6 miljoni EUR);
 • Sociālo aprūpētāju atalgojuma palielinājums 110 EUR mēnesī (0,5miljoni EUR).

Pilsētvide:

 • Iekškvartālu sakārtošana – divi miljoni EUR;

 • Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana - 0, 45 miljoni EUR;

  Krišjāņa Barona ielas apstādījumu apsaimniekošanai – 53 tūkstoši EUR;

  Apstādījumu ierīkošana - 0,2 miljoni EUR;

  Gājēju celiņu seguma nomaiņa Esplanādes parkā - 0,14 miljoni EUR;

  Jaunatnes dārza bērnu rotaļu laukuma atjaunošana - 60 tūkstoši EUR;

  Rīgas pilsētas parku sakārtošana un renovācija – divi miljoni EUR.

Medicīna un veselība:

 • Rīgas 1.slimnīcas jauna operācija bloka izveidei – 1,7 miljoni EUR.

Satiksme:

 • Austrumu maģistrāles 1.kārta – 40 miljoni EUR;
 • Marijas un Aleksandra Čaka ielu seguma atjaunošana - pieci miljoni EUR;
 • Bruņinieku un Sporta ielas seguma atjaunošana – 3,2 miljoni EUR;
 • Krasta ielas veloceliņu izbūve no Salu tilta līdz Ogres ielai – 1,5 miljoni EUR;
 • A.Deglava ielas pārvads – 5,5 miljoni EUR;
 • Brasas stacijas satiksmes pārvada pārbūve - desmit miljoni EUR.

  Kultūra:
 • Dalība XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos – 0,8 miljoni EUR;
 • Mežaparka Lielās estrādes atjaunošana – 10,9 miljoni EUR.

Drošība:

 • Pašvaldības policijas videosistēmu pilnveidošana – 700 tūkstoši EUR.