Rīgas dome un Pierīgas pašvaldību apvienība paraksta sadarbības memorandu

31. Oktobris, 2019

Lai aktualizētu Rīgas metropoles areāla nozīmi valsts, Rīgas pašvaldības un Pierīgas pašvaldību dienas kārtībā, 29. oktobrī noritēja pasākums “Rīgas metropoles areāls: priekšnosacījums Nacionālā attīstības plāna veiksmīgai realizācijai”. Pasākuma mērķis bija uzsākt Rīgas un Pierīgas partnerības veidošanu, atbalstot ideju par Rīgas metropoles areāla stiprināšanu. Pasākuma laikā Rīgas domes priekšsēdētājs un Pierīgas pašvaldību apvienības valdes priekšsēdētājs parakstīja sadarbības memorandu.


Parakstītais sadarbības memorands paredz stiprināt sadarbību starp Rīgas pilsētas pašvaldību un Pierīgas pašvaldībām gan politiķu, gan speciālistu līmenī, lai iesaistītos efektīva Rīgas metropoles areāla pārvaldības modeļa izveidē, noteiktu un ieviestu nozīmīgus projektus, stiprinātu starptautisko atpazīstamību pozicionējot to kā vienotu teritoriju, kā arī aicina valsti veidojot jaunas politikas izvērtēt to ietekmi uz Rīgas metropoles areāla starptautisko konkurētspēju.

“Šī ir svarīga diena, varbūt pat vēsturiska, jo uzsāktā sadarbība sniegs visiem jaunas iespējas. Lai mēs dzīvotu labāk ir jāmaina paradumi, tāpēc jau iepriekš – mēs, 13 pašvaldības, apvienojāmies, lai darītu vairāk kopējo mērķu labad un sadarbotos, nevis nevajadzīgi konkurētu. Konkurējot mēs audzējam muskuļus, bet arī lieki tērējam resursus. Tālab aicinu saskatīt kopīgus mērķu un sēsties pie sarunu galda. Lai to izdarītu ir vajadzīga griba, tāpēc prieks, ka zālē ir daudz politiķu – politiķi sniedz vektorus, virzienus. Rīga ir motors visai valstij! Ja Rīga un reģioni sadarbosies, ieguvēji būs visi,” uzrunāja klātesošos Pierīgas pašvaldību apvienības valdes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.

Rīgas metropoles areāls Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam definēts kā nacionālā interešu telpa. Telpiskās attīstības perspektīvas viens no mērķiem ir “Stiprināt Latvijas un tās reģionu starptautisko konkurētspēju, palielinot Rīgas kā Ziemeļeiropas metropoles un citu valsts lielāko pilsētu starptautisko lomu”. Lai nodrošinātu Rīgas metropoles areāla vienotu un ilgtspējīgu attīstību, ir jāīsteno koordinēta sadarbība starp vietējām pašvaldībām.