Rīgas Metropoles areāls: priekšnoteikums Nacionālā attīstības plāna veiksmīgai realizācijai

22. Oktobris, 2019

Lai aktualizētu Rīgas metropoles areāla nozīmi valsts, Rīgas pašvaldības un Pierīgas pašvaldību dienas kārtībā, Rīgas domes pilsētas attīstības departaments aicina uz pasākumu "Rīgas metropoles areāls: priekšnosacījums Nacionālā attīstības plāna veiksmīgai realizācijai". Pasākuma mērķis ir uzsākt Rīgas un Pierīgas partnerības veidošanu, atbalstot ideju par Rīgas metropoles areāla stiprināšanu.


Rīgas metropoles areāls (RMA) Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam definēts kā nacionālā interešu telpa. Telpiskās attīstības perspektīvas viens no mērķiem ir "Stiprināt Latvijas un tās reģionu starptautisko konkurētspēju, palielinot Rīgas kā Ziemeļeiropas metropoles un citu valsts lielāko pilsētu starptautisko lomu". Lai nodrošinātu Rīgas metropoles areāla vienotu un ilgtspējīgu attīstību, ir jāīsteno koordinēta sadarbība starp vietējām pašvaldībām, plānošanas reģioniem un valsts institūcijām.

Pasākums notiks 29. oktobrī no pl.12:00-15:00, "Hanzas Perons" telpās (Hanzas ielā 16A). Uz pasākumu aicinām Rīgas pašvaldības nozaru departamentus, Pierīgas pašvaldību mērus un attīstības speciālistus, Ministriju pārstāvjus, valsts iestādes, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un plašsaziņas līdzekļus.

Seminārā plānotas trīs prezentācijas un divas diskusijas, kuras vadīs sociālantropologs Viesturs Celmiņš. Prezentāciju tēmas būs: Rīgas metropoles areāls Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam, Metropoles loma starptautiskās konkurētspējas veicināšanā, Publiskā sektora sadarbība kā atbalsts biznesa attīstībai Rīgas metropoles areālā.

Reģistrēties semināram iespējams šajā saitē.