Rīgas mežos šopavasar iestādīs 388 ha jauna meža

24. Maijs, 2018

SIA „Rīgas meži” šopavasar apņēmušies iestādīt 388 hektāru jauna meža, kopumā iestādot 1 154 000 jaunu kociņu.


Lielākā daļa meža atjaunošanas darbu jau paveikti. Jauna meža stādīšana tika uzsākta aprīlī un turpināsies līdz jūnija sākumam.

Gaujas mežniecības Garkalnes iecirknī tiks iestādīti 12,84 hektāri, bet Juglas iecirknī 112,98 hektāri jauna meža, Daugavas mežniecībā iestādīs jaunu mežu 89.6 hektāru platībā, Tīreļu mežniecības Tīreļu iecirknī atjaunos 33,97 hektārus, Olaines iecirknī 87,61 hektārus, bet Katrīnas mežniecībā – 43,53 hektārus meža.

Īpašs notikums šogad ir meža atjaunošana Rīgas mežniecībā galvaspilsētas administratīvajā teritorijā Biķernieku mežā. Meža kopšanas cirtes ietvaros pērn atsevišķās vietās mežaudzē tika izveidoti 37 īpaši apļveida atvērumi, ne lielāki par 0,2 ha, lai mežā veicinātu bioloģisko daudzveidību un meža atjaunošanos, Bet jau šopavasar šajās izcirtuma vietās kopumā apmēram 7,4 hektāru platībā tiek stādītas SIA “Rīgas meži” kokaudzētavā izaudzētās jaunās priedītes. Tie ir 20 000 jauno kociņu. Priedes ir gaismu un sauli mīloši koki, tādēļ atvērumos priedītes augs daudz straujāk, nekā tās, kuras pašas iesējušās lielāko koku paēnā. Turklāt atvēruma vidū ar lielāku izgaismojumu tās augs straujāk, nekā atvēruma malā, tādējādi veidojot interesantu un estētisku meža reljefu.

Kā katru gadu, arī šogad visvairāk – 827,79 tūkstoši jeb 71.7% – Rīgas pašvaldībai piederošajos mežos tiks stādīti priežu ietvarstādi, 198,954 tūkstoši jeb 17,2% egļu ietvarstādu, 83,34 tūkstoši jeb 7,4% bērzu un 42,4 tūkstoši jeb 3,7% melnalkšņu stādu.