Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus izvairīties no sabiedriskā transporta izmantošanas un iespēju robežās pārvietoties ar velosipēdu