Rīgas pašvaldība kopā ar studentiem uzlabos trīs pilsētas teritorijas

5. Februāris

Rīgas skvēri, parki, ielas un pagalmi ir vietas, kur satiekas gan iedzīvotāji, gan pilsētas viesi, līdz ar to šīs vietas ir tuvas un nozīmīgas visiem, un to veidošana un uzlabošana ir darbs, kas jādara kopā.


Lai to paveiktu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, piesaistot augstskolu studentus, nozares speciālistus un vietējos iedzīvotājus, šogad sācis jaunu iniciatīvu “Daudzfunkcionālas publiskās ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas apkaimēs”.

Projekta gaitā katru gadu, kopīgi sadarbojoties, paredzēts rast un realizēt piemērotākos publiskās ārtelpas risinājumus trīs Rīgas teritorijās. Šogad tās ir :teritorija kvartālā starp Lomonosova, Rāznas, Aiviekstes un Maskavas ielām, teritorija Imantas 16.līnijā 18 un Ozolaines parks Duntes ielā.

Šo trīs teritoriju attīstības ieceru izstrādei un īstenošanai kopā paredzēti 600 000 eiro no Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda.

Divu augstskolu - Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA un Rīgas Tehniskās universitātes - studenti, augstskolu mācībspēku, profesionālu arhitektu un ainavu arhitektu vadīti, kopā ar Rīgas pilsētas speciālistiem pētīs izvēlētās projektu vietas, tiksies ar konkrēto apkaimju iedzīvotājiem un izstrādās labiekārtojuma un teritoriju attīstības projektus, kurus vērtēs starpdisciplināra žūrija. Žūrijā paredzēts aicināt pilsētvides speciālistus, iedzīvotājus un Rīgas pilsētas pārstāvjus. Izvēlētajiem risinājumiem tiks izstrādāta būvniecības ieceres īstenošanas dokumentācija, lai jau rudens pusē uzsāktu ieceru realizāciju.

Pirmā tikšanās ar studentiem un mācībspēkiem notika 5.februārī Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA telpās.

Papildu informācija par projektu pieejama mājaslapā www.rdpad.lv: https://www.rdpad.lv/portfolio/daudzfunkcionalas-publiskas-artelpas-attistiba-rigas-pilsetas-apkaimes/

Foto: