Rīgas pašvaldībā veiks dažādus pasākumus darbinieku aizsardzībai pret inficēšanos ar jauno koronavīrusu

4. Marts

Rīgas pilsētas pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics trešdien, 4. martā, izdevis rīkojumu, kas pašvaldības iestādēm iesaka veikt dažādus darbinieku veselības aizsardzības pasākumus saistībā ar koronavīrusa COVID–19 saslimšanas izplatības mazināšanu un epidemioloģiskās drošības uzturēšanu.


Drošības pasākumi tiek ieteikti, ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas.

Rīkojumā paredzēts, ka darbiniekiem, kuri kopš 14. februāra atgriezušies no koronavīrusa skartajām teritorijām, būs jānosaka iespēja 14 dienas veikt darbu attālināti. Ja to nebūs iespējams veikt darba specifikas dēļ, jāvienojas par citiem darba nosacījumiem.

Paredzēts atcelt visus plānotos komandējumus uz koronavīrusa skartajām teritorijām, kā arī atcelt dalību plaša mēroga starptautiskos pasākumos, kur paredzama liela dažādu valstu dalībnieku pārstāvniecība. Tāpat plānots atcelt vai pārcelt ārvalstu delegāciju uzņemšanu no koronavīrusa skartajām teritorijām. Sanāksmes ieteikts organizēt attālināti, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus.

Rīgas pašvaldībā izvietos dezinfekcijas līdzekļus un paziņojumus par piesardzības pasākumiem telpās ar aktīvu apmeklētāju plūsmu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rekomendācijām.

Rīkojumā arī noteikts, ka katrs iestādes vadītājs atbilstoši kompetencei un iestādes specifikai nosaka darba organizāciju saskaņā ar SPKC rekomendācijām.

Rīkojums ir spēkā līdz 30. aprīlim.