Rīgas pašvaldības uzņēmumiem veiks neatkarīgu ārējo izvērtējumu

29. Augusts, 2019

Trešdien, 28. augustā, Rīgas domes sēdē deputāti atbalstīja lēmumprojektu par neatkarīga ārējā izvērtējuma veikšanu pašvaldības uzņēmumos un aģentūrās.


Izvērtēt paredzēts 12 domei pilnībā piederošus uzņēmumus – SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, SIA „Rīgas ūdens”, SIA „Rīgas meži”, AS „Rīgas Centrāltirgus”, SIA „Rīgas nami”, SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”, SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”, SIA „Rīgas serviss”, SIA „Rīgas 1. slimnīca”, SIA „Rīgas Dzemdību nams”, SIA „Rīgas 2. slimnīca” un SIA „Rīgas veselības centrs”, kā arī publiski privāto kapitālsabiedrību SIA „Getliņi Eko”. Izvērtējumu plānots veikt arī „Rīgas enerģētikas aģentūrā” un aģentūrā „Rīgas gaisma”.

Izvērtējumu veiks par periodu no 2017. gada līdz izvērtējuma veikšanas brīdim. Lēmumprojekts paredz, ka visaptverošs izvērtējuma ziņojums ar secinājumiem, riskiem un rekomendācijām domē jāiesniedz līdz 2020. gada 1. maijam.

Audita veicējiem būs jāatbilst vairākiem kritērijiem, tai skaitā jābūt pieredzei līdzvērtīgu izvērtējumu veikšanā valsts vai pašvaldības iestādē, publiskas personas kapitālsabiedrībā Latvijā un ārvalstīs pēdējo trīs gadu laikā. Turklāt audita veicēja komandai jāsastāv no vismaz viena zvērināta revidenta ar ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) kvalifikāciju, starptautiski atzīta iekšējā auditora ar CIA (Certified Internal Auditor) sertifikātu un pieredzi līdzīga lieluma un nozares kapitālsabiedrību auditos/revīzijās, konkurences tiesību speciālista, nodokļu konsultanta, finanšu analītiķa, jurista, iekšējās kontroles sistēmu speciālista un citiem izvērtējuma veikšanai nepieciešamajiem speciālistiem.