Rīgas sociālās jomas darbiniekiem plānots palielināt atlīdzību par 10%

19. Februāris

Rīgas domes šā gada budžetā sociālās jomas darbiniekiem atlīdzības palielināšanai paredzēts papildus vairāk nekā miljons eiro, kas nozīmē vidēji 10% pieaugumu. Lielākais pieaugums plānots viszemāk apmaksātajiem – sociālajiem darbiniekiem un aprūpētājiem, kas ikdienā strādā ar cilvēkiem, to otrdien, 19. februārī, Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē uzsvēra komitejas priekšsēdētāja.


“Atalgojumu sociālās jomas darbiniekiem plānojam paaugstināt arī turpmāk, ejot soli pa solim. Piešķirot šos papildu līdzekļus, tiks sasniegts noteikumos atļautais maksimālais atalgojuma apmērs, tāpēc nākamais darbs būs šo “griestu” paaugstināšana šajā gadā,” norādīja komitejas priekšsēdētāja.

Komitejas priekšsēdētāja arī vērsa uzmanību uz to, ka šogad vairs nebūs valsts mērķdotācijas sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimenēm un bērniem, tādēļ šiem darbiniekiem atalgojuma pieaugums diemžēl nebūs jūtams.

Sociālo jautājumu komitejas sēdē arī tika atbalstīta būtiska Bāriņtiesas darbinieku darba samaksas paaugstināšanu, papildu līdzekļu piešķiršana iedzīvotāju aprūpei dzīvesvietā, invalīdu transporta pakalpojumam, invalīdu pacēlāju ierīkošanai un remontam, veselības polisēm darbiniekiem, kuri pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, kā arī citām budžeta pozīcijām.

Labklājības departamenta un Bāriņtiesas budžeta projektus vēl vērtēs pašvaldības Budžeta komisija un Finanšu un administrācijas lietu komiteja, bet galīgais lēmums tiks pieņemts domes sēdē, apstiprinot pašvaldības 2019. gada budžetu.