"Rīgas ūdens" paātrinājis būvniecības ieceres saskaņošanas procesu centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai

3. Decembris, 2018

No 1. decembra SIA “Rīgas ūdens” atvieglojis procedūru, kādā notiek būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana viendzīvokļa dzīvojamās mājas pievienošanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai. Tā rezultātā privātmāju īpašnieki, kuriem līdz šim būvniecības ieceres saskaņošana dažkārt varēja ilgt līdz pat 20 dienām, to varēs realizēt uzreiz un klātienē, SIA “Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā.


Šī vienkāršotā procedūra attiecas uz gadījumiem, ja centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas pievadi ir izbūvēti līdz tehnisko noteikumu pieprasītāja piederošā zemes gabala robežai vai līdz zemes gabala, uz kura atrodas dokumentācijas pieprasītāja piederošā dzīvojamā māja, robežai vai ielas sarkanajai līnijai. Tas attieksies arī uz gadījumiem, ja šis īpašums ir zemes starpgabals. Šāda pat kārtība būs spēkā arī tajos gadījumos, ja vairāk kā viens centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas pievads izbūvēts līdz tehnisko noteikumu pieprasītāja piederošā zemes gabala vai līdz zemes gabala, uz kura atrodas tehnisko noteikumu pieprasītāja piederošā dzīvojamā māja, piegulošā zemes gabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai.

Šajos gadījumos jautājums par pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai tiks izskatīts uzreiz pēc iesnieguma būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai iereģistrēšanas iesniedzēja klātbūtnē Klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 49/53. Šo dokumentāciju centrā pieņems pirmdienās no pulksten 13.30 – 15.30 un ceturtdienās no pulksten 8.30 – 11.30. Tehniskie noteikumi šādos gadījumos tiks sagatavoti un izsniegti piecu darba dienu laikā.