"Rīgas ūdens" speciālisti rīko tikšanās ar rīdziniekiem

3. Decembris, 2019

Kopš SIA “Rīgas ūdens” speciālistu uzsāktās klātienes tikšanos akcijas pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri rakstiski izrāda interesi par iespējām pieslēgties uzņēmuma jaunizbūvētajiem centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem Mārupes (pilsētas administratīvās teritorijas robežās), Katlakalna un Bolderājas rajonos. Komunikāciju tīkli šajās vietās izbūvēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, IV kārta” projekta ietvaros.


Pirmās divas šādas tikšanās notika septembra beigās un oktobra sākumā Mārupē – Akmensdārzā un Raudas ielas apkaimē. To laikā SIA “Rīgas ūdens” speciālisti konsultēja iedzīvotājus par dzīvojamo māju pieslēgšanas centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem iespējām, pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai, centralizēto tīklu priekšrocībām attiecībā pret lokālajiem tīkliem, kā arī sniedza atbildes uz citiem jautājumiem. Abas šīs tikšanās apmeklēja 80 – 100 cilvēku, no kuriem teju puse pēc tam rakstiski izteica savu interesi izmantot projekta piedāvātās iespējas.

Nākamā informatīvā sanāksme ar iedzīvotājiem notika novembra sākumā Katlakalna apkaimē, Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas telpās. Uz to atnāca ap 50 interesentiem, no kuriem 34 iedzīvotāji anketās rakstiski apliecināja, ka vēlas izmantot SIA “Rīgas ūdens” pakalpojumus centralizēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanā un būvniecībā. Savukārt uz novembra beigās notikušo tikšanos Bolderājā, Rīgas 19. vidusskolas telpās, sanāca ap 70 – 80 interesentiem. No tiem aptuveni pussimts iedzīvotāju apliecināja vēlmi pieslēgties centralizētajiem tīkliem.

Šādas uzņēmuma speciālistu tikšanās ar minēto mikrorajonu iedzīvotājiem plānots rīkot arī 2020. gadā. Pirmās no tām varētu notikt martā vai aprīļa sākumā.