Rīgas un Brēmenes sadraudzībai – 35 gadi

4. Marts

Šogad Rīgas un Brēmenes sadraudzība svin 35 gadus, jo draudzības līgums tika parakstīts jau tālajā 1985. gada februārī. Savukārt sadarbību šodien nosaka 1992. gada 22. aprīlī parakstītā atjaunotā vienošanās. Sadarbība starp pilsētām ir ļoti aktīva un notiek gan politiskajā līmenī, gan starp pašvaldību darbiniekiem un ekspertiem kultūras, sporta, drošības, uzņēmējdarbības, sociālajā un veselības aizsardzības jomās.


Regulāri tiek rīkotas izstādes, koncerti, izrādes, semināri, tiek organizēti mākslas kolektīvu apmaiņas braucieni. Starp skolām notiek draudzības spēles un sacensības dažādos sporta veidos. Tiek rīkotas sporta nometnes gan Rīgā, gan Brēmenē.

Jau daudzus gadus veiksmīga sadarbība notiek ar Brēmenes jauniešu orķestri, kas Rīgas jaunajiem mūziķiem dod iespēju papildināt gan profesionālas iemaņas, gan multikulturālas vides un komunikācijas pieredzi. Brēmenē jau gandrīz 20 gadus tiek īstenots projekts „Starptautiskais jauniešu simfoniskais orķestris”, kurā pulcējas jaunie mūziķi no dažādām valstīm un gatavo koncertprogrammas. Katru gadu Rīgas mūzikas skolu talantīgākie mūziķi dodas uz Brēmeni, lai kopīgi muzicētu, mācītos, gūtu starptautisku pieredzi simfoniskā orķestra darbībā, kā arī, lai satiktu savus vienaudžus un draudzētos.

Foto:

Tāpat sadarbība kultūras jomā regulāri tiek stiprināta, rīkojot dažādas izstādes un kultūras pasākumus. Kā piemēru, var minēt 2017. gadā Rīgas Geto un Holokausta Latvijā muzejā atklāto Dagmāras Kalē ekspozīciju „Brēmene – Terezina: ceļojums ar neskaidru finālu”, kas tika veltīta deportācijām no Brēmenes uz Terezinu. Autore izstādē atlējusi 230 plāksnītes no betona ar ebreju – brēmeniešu vārdiem. Pilsētu kultūras apmaiņas programmas ietvaros mūsu galerijā „Daugava” ir notikusi Rīgas un Brēmenes mākslinieku darbu izstāde, kurai darbi tapa abu pilsētu mākslinieku kopīgā simpozija, kas notika Zvārtavā, laikā.

Foto:


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Jauktais koris koncertē Rīgas sadraudzības pilsētā Brēmenē

Tāpat veiksmīga, ikgadēja un aktīva sadarbība notiek starp Rīgas un Brēmenes pašvaldību policiju. Vizīšu laikā notiek gan teorētiskās prezentācijas, gan praktiska dalība pašvaldības policijas struktūrvienību darbā.

Sadarbība ar Vācu Kara kapu kopšanas Tautas apvienību

Rīga ir ļoti pateicīga par Vācijas kara kapu aprūpes Tautas apvienības Brēmenes pavalsts nodaļas organizētiem piemiņas pasākumiem Rīgā un Latvijā, iesaistot jauniešu nometņu dalībniekus. Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienība ir Vācijas valdības pilnvarota organizācija, kas vairāk nekā 100 pasaules valstīs meklē un atjauno vācu kara kapus.

Foto:


10.07.2009. Vācijas Kara kapu aprūpes tautas apvienības pastāvēšanas 90 gadu jubilejai veltīts pasākums Rātslaukumā

Rīgas domē regulāri tiek uzņemtas Vācu kara kapu aprūpes Tautas apvienības Brēmenes federālās zemes biedrības delegācijas – jauniešu grupas, kas ik vasaru piedalās vācu kara kapu kopšanā Rīgā un tās apkārtnē. Par atbalstu un ilggadēju sadarbību Tautas apvienības rīkoto Vācijas un Latvijas jauniešu tikšanos organizēšanā Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs ir pasniedzis Pateicības rakstu Rolfam Reimersam, kurš ilgus gadus bijis apvienības izpilddirektors.

Sadarbība ar Brēmenes Strādnieku - Samariešu apvienību

2015. gadā Brēmenē tika parakstīta vienošanās starp Rīgu un Brēmenes Strādnieku - Samariešu apvienību, kas paredz sadarbību inovatīvu sociālo pakalpojumu attīstībā, tajā skaitā atbalstīt pieredzes apmaiņu starp pusēm un citiem ieinteresētiem parteriem inovatīvu risinājumu īstenošanā sociālo pakalpojumu sniegšanā bērniem, ģimenēm, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Brēmenē un Rīgā.

Foto:

Sadarbība starp Samariešu apvienību un Rīgas pašvaldību aizsākās jau 1997. gadā, kad ar Rīgas domes Labklājības departamenta un Rīgas domes Īpašuma departamenta atbalstu tika izveidota ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija „Pārdaugava” (Garozes ielā 15).

2016. gada pavasarī Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš prezentēja jaunā multifunkcionālā sociālo pakalpojuma centra plānu, ideju un skices.

Foto:

Tas būs moderns un mūsdienīgs sociālo pakalpojumu centrs, kurā plānotas drošības pogas, ilgstoša sociālā aprūpe, dienas aprūpe personām ar demenci, higiēnas centrs, aprūpes mājās pakalpojumi, kā arī tas kalpotu kā mācību iestāde un labdarības punkts. Tāpat centrā tiks izveidotas telpas masāžām, sajūtu istaba, sāls istaba, kognitīvo un fizisko spēju uzturošie piedāvājumi, kuros izmantoti vispārpieņemtie, kā arī informācijas tehnoloģijās balstīti risinājumi.

2019. gada novembrī Brēmenes Strādnieku - Samariešu apvienības pārstāvji ieradās Rīgā, lai pārrunātu līdzšinējo sadarbību un nākotnes sadarbības iespējas, kā arī iepazītos ar jaunā multifunkcionālā sociālo pakalpojuma centra „Senrīga” (Katoļu ielā 22/24) tapšanas gaitu. Rīgas domes pārstāvji, Rīgas pašvaldības sociālās sistēmas vadība, Brēmenes Samariešu apvienības un Latvijas Samariešu apvienības pārstāvji svinīgi ieraka laika kapsulu un reizē iezīmēja arī spāru svētkus.

Foto:

Brēmenes muzikanti

Par godu Rīgas sadraudzības pilsētai Brēmenei, vienu no Vecrīgas laukumiem jau vairākus gadu desmitus rotā lieliem un maziem rīdziniekiem un pilsētas viesiem pazīstamie pasaku varoņi - Brēmenes muzikanti.

Foto:

Politiskā skulptūra „Brēmenes muzikanti” ir Brēmenes mākslinieces Kristas Baumgarteles autordarbs. Tas izveidots pēc brāļu Grimmu slavenās pasakas motīviem, bet ar pilnīgi jaunu saturu un politisku zemtekstu. Skulptūra tapusi Mihaila Gorbačova aizsāktās perestroikas un izraisīto notikumu iespaidā. 1990. gadā Rīgas sadraudzības pilsētas Brēmenes dāvātā skulptūra ar humoru pārvar agrākos politiskos stereotipus: bronzā veidotie pazīstamie varoņi nevis lūkojas caur logu kādā mājā ar dzērieniem un ēdieniem piekrautu galdu, pie kura sēž laupītāji un mielojas, bet gan ar izbrīna grimasēm lūkojas pa „dzelzs priekškara” spraugu uz viņu acīm kādreiz slēptu pasauli. Tātad – Rīgas „Brēmenes muzikantu” skulptūras versija ir visnotaļ politiska alegorija, ar Ezopa valodas palīdzību jaunā mākslinieciski izteiksmīgā formā pausta attieksme pret padomju militārā bloka radīto robežu krišanu un prieks par Eiropas atkal apvienošanos.

Pasākumi šogad – jubilejas gadā

Rīgas Centrālajā bibliotēkā līdz 7. martam apskatāma Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā Ģilde” bērnu mākslas studijas dalībnieku izstāde „Brēmenes muzikanti Rīgā!”, kas veltīta 35 gadu jubilejai, kopš tika parakstīts Sadraudzības līgums starp Rīgu un Brēmeni.

28. maijā paredzēts slavenā Brēmenes Kamerfilharmonijas biedra un Brēmenes mākslu akadēmijas pasniedzēja Stefana Šrādera čella solo koncerts Rīgā kā Brēmenes partnerpilsētā par godu 75. gadadienai, kopš Otrā pasaules kara beigām. Koncertā tiks izpildītas poļu komponista Mečislava Veinberga 24 prelūdijas.

No 13. līdz 15. jūlijam notiks Brēmenes parlamenta prezidenta un Latvijas goda konsula Brēmenē vizīte Rīgā. Vizītes laikā plānota Brēmenes iedzīvotāju dāvinājuma Rīgai (piemiņas akmens, atceroties vācu nacistu un viņu palīgu noziegumus pret Latvijā dzīvojušiem ebrejiem laika posmā no 1941. līdz 1945.gadam) atklāšana Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja teritorijā.