Sākta publiskā apspriešana par koku izciršanu Zaķusalas krastmalā 19

16. Oktobris, 2019

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.09.2019. lēmumu Nr. 37, publiskai apspriešanai tiek nodota 67 kļavu,  13 ošu, 1 liepas, 3 bērzu, 4 apšu, 3 papeļu,  3 blīgznu, 29 ošlapu kļavu  ciršana.


  • Objekts – “Jaukta tipa ēku un viesnīcas jaunbūve”.
  • Adrese – Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (51. grupa, 2034. grunts).
  • Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – fiziska persona.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot 20 kokus (stādāmo koku sugas tiks precizētas būvprojekta izstrādes stadijā, piesaistot ainavu arhitektu).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 15.10.2019. līdz 04.11.2019.

Foto: publicitātes

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 04.11.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  • Pirmdienās: 9.00 – 19.00
  • Otrdienās: 9.00 – 16.00
  • Trešdienās: 9.00 – 16.00
  • Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
  • Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie projekta izstrādātāja SIA “DEI arhitekti” Rīgā, Brīvības ielā 40-38, tālr. 26100595, e-pasts: info@deiarhitekti.com.