Sākusies publiskā apspriešana par koku izciršanu Valdeķu un Spulgas ielās

2. Oktobris, 2019

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu Nr. 37, 1.2.6. §, izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanu Rīgā, Valdeķu ielā bez numura (79. grupa, 375. grunts), Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003).


Saistībā ar divu komerciālo ēku būvniecību, Valdeķu ielā ir plānots izcirst 7 ozolus, 3 ievas, 34 kļavas, 29 blīgznas, 26 bērzus, 21 apsi, 26 vītolus; Spulgas ielas sarkanajās līnijās – 3 blīgznas un 2 melnalkšņus.

Publiskā apspriešana noritēs no 2019. gada 1. novembra līdz 21. oktobrim. Rakstiskus komentārus (aptaujas anketas) var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889. Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdien, ceturtdien – 9.00 – 19.00; otrdien, trešdien – 9.00 – 16.00; piektdien – 8.00 – 14.00.

Tāpat anketas var iesniegt jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā pasvaldiba.riga.lv, sadaļā e-pakalpojumi.

Aptaujas lapa - šeit

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. (pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00), tālr. 67012976, vai pie koka ciršanas ierosinātāja SIA “VALDEKU PROPERTIES” Rīgā, Kaļķu ielā 15 – 9, tālr. 26137494.

Foto: publicitātes