Sākusies starptautiskā projekta "Kultūras pieejamība visiem" īstenošana

1. Oktobris, 2019

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar partneriem no Amsterdamas, Tallinas, Viļņas, Sofijas, Lisabonas, Londonas un Dublinas ir uzsācis projekta ACCESS “Kultūras pieejamība visiem” (Access to Culture for All Citizens) pirmās fāzes īstenošanu.


2019. gada 24. un 25. septembrī Amsterdamā notika projekta uzsākšanas sanāksme, kurā piedalījās visu projektā iesaistīto pilsētu pārstāvji.

Projekta mērķis ir veidot sadarbības tīklu, lai kopīgi pētītu un meklētu risinājumu kopīgām problēmām kultūras pieejamības nodrošināšanā, apzinātu situāciju projekta partneru pilsētās, apgūt citu pilsētu labāko pieredzi, aktualizējot tādas tēmas, kā datu bāze un informācija (pētījums par iedzīvotāju iesaisti kultūras aktivitātēs, datu analīze un risinājumi); kultūras piedāvājuma decentralizācija, līdzdalība; inovatīvi risinājumi, kā rezultātā kopīgi ar vietējo atbalsta grupu izveidot uz sadarbību vērstu rīcības plānu, akcentējot iekļaujošās kultūras politikas nozīmīgumu.

Projekta pirmās fāzes ietvaros ir plānots veikt šādas aktivitātes: Esošās situācijas izpēte, vietējo atbalsta grupu izveide un sanāksmju organizēšana Rīgā, kā arī partneru sanāksmju organizēšana Amsterdamā, Rīgā (Baltijas valstu galvaspilsētu sanāksme) un Dublinā; projekta otrās fāzes pieteikuma sagatavošana.

Projekta vadošais partneris - Amsterdamas pilsētas pašvaldība, Nīderlande

Projekta partneri:

 • Tallinas pašvaldība, Igaunija;
  Viļņas pašvaldība, Lietuva;
  Sofijas pašvaldība, Bulgārija;
  Dublinas pašvaldība, Īrija;
  Lisabonas pašvaldība, Portugāle;
  Lielās Londonas pārvalde, Lielbritānija.