Septiņi svarīgi jautājumi par daudzdzīvokļu mājas renovāciju

11. Aprīlis, 2019

Vēl tikai līdz 2020. gadam Latvijā pieejama Eiropas Savienības programma, kas sniedz atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Citiem vārdiem sakot, dzīvokļu īpašnieki var saņemt līdzfinansējumu līdz pat 50% apmērā savu māju renovācijai. Un tagad ir pēdējais laiks, kad var pagūt sagatavot dokumentāciju un sakārtot savu mājvietu divas reizes lētāk. “Rīgas namu pārvaldnieks” šajā procesā var kļūt par starpnieku. Kādi jautājumi var rasties iedzīvotājiem, kuri vēlas, lai viņu māja tiktu atjaunota?


1.Kādi ir galvenie ieguvumi pēc dzīvojamās mājas atjaunošanas?

 • samazinās siltuma zudumi, mazāki rēķini par izlietoto siltumenerģiju (samazinājums 32 – 62%);
 • zemākas īpašuma uzturēšanas izmaksas;
 • nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 90%;
 • samazinās karstā ūdens un koplietošanas telpu elektroenerģijas patēriņš;
 • pagarinās dzīvojamās mājas kalpošanas laiks;
 • tiek veikts kāpņu telpu remonts;
 • mainās iedzīvotāju attieksme pret savu īpašumu, kopīpašums kļūst daudz pievilcīgāks;
 • dzīvokļi kļūst mājīgāki, uzlabojas mikroklimats un gaisa kvalitāte, samazinās trokšņu līmenis;
 • paaugstinās nekustamā īpašuma vērtība;
 • kopīpašums tiek apdrošināts.

2.Kur var uzzināt par uzsākto atjaunošanas projektu virzību, kā arī par mājas atjaunošanas iespējām?

Detalizētāku informāciju var iegūt, uzdodot jautājums  RNP Māju atjaunošanas nodaļas darbiniekiem, sazinoties ar e-pasta siltinasana@rnparvaldnieks.lv starpniecību.

3.Kādu informāciju sniedz energoaudits?

Energoaudits sniegs informāciju par:

 • Esošajiem ēkas energoefektivitātes rādītājiem;
 • Ēkas atjaunošanas priekšlikumiem (kādi darbi jāveic un kādi materiāli jāizmanto);
 • Energoefektivitātes rādītāju prognozi pēc atjaunošanas pasākumu īstenošanas (iespējamais siltumenerģijas ietaupījums);
 • Vietām ēkas fasādē, pa kurām aizplūst siltums.

Dzīvojamās mājas energoaudita veikšana ir obligāta, ja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki plāno lemt par dzīvojamās mājas atjaunošanu, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu.

Vairāk informācijas par energoauditu pieejama RNP mājaslapas sadaļas „Māju atjaunošana” apakšsadaļā „Energoaudits”.

4.Vai energoaudita veikšanai ir paredzēts pašvaldības finansējums? Kādas ir vidējās energoaudita izmaksas?

Saskaņā ar Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas atjaunošanai”, dzīvojamo māju energoauditu veikšanai ir paredzēts pašvaldības līdzfinansējums 80% apmērā no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 426,86 EUR.

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu energoaudita veikšanai, atbilstoši minēto noteikumu nosacījumiem, dzīvojamās mājas īpašniekiem ir jāpārņem pārvaldīšanas tiesības no pašvaldības un jānoslēdz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums.

Aprēķināts, ka 2018. gadā energoaudita vidējās izmaksas bija ap 490,00 EUR.

5.Ar ko jāsāk, ja dzīvokļu īpašnieki domā par dzīvojamās mājas atjaunošanu?

Dzīvojamai mājai nepieciešams veikt energoauditu, kas ir nepieciešams ne tikai lai noskaidrotu siltuma zudumu cēloņus, bet arī lai piemērotu atbilstošu risinājumu katrai mājai. Energoauditā būs informācija par esošajiem ēkas energoefektivitātes rādītājiem, ēkas siltināšanas priekšlikumiem (kādi darbi jāveic un kādi materiāli jāizmanto), energoefektivitātes rādītāju prognozi pēc siltināšanas pasākumu īstenošanas u.c.

Par dzīvojamās mājas atjaunošanas iespējām iesakām konsultēties ar RNP Māju atjaunošanas nodaļas darbiniekiem, rakstot uz e-pastu siltinasana@rnparvaldnieks.lv.

6.Vai energoauditu var veikt vasarā?

Jā, energoauditu var veikt vasarā un jebkurā citā gada laikā. Savukārt termogrāfiju ir iespējams veikt tikai tad, ja atšķirība starp ēkas telpu temperatūru un āra temperatūru ir vismaz 10 grādi, taču termogrāfija nav obligāta energoaudita sastāvdaļa.

7.Vai ir iespējams saņemt atbalstu, veicot mājas atjaunošanu?

Jā, ir iespējams saņemt:

Eiropas Savienības līdzfinansējumu līdz pat 50% apmērā mājas kompleksai atjaunošanai, piesakot dzīvojamās mājas atjaunošanu AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” (ALTUM) energoefektivitātes paaugstināšanas programmā.

Vairāk informācijas RNP  mājaslapas sadaļas „Māju atjaunošana” apakšsadaļā „ES atbalsts”.

Pašvaldības līdzfinansējumu:

 • kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai, ja dzīvojamā māja ir piemineklis vai atrodas Rīgas pilsētas vēsturiskā centra zonā – līdz 20 000 eiro (fasādes, jumta atjaunošana) vai līdz 5 000 eiro (durvju, logu u.c. elementu atjaunošana).

vairāk informācijas - https://atjauno.riga.lv

 • atjaunošanas darbu veikšanai energoefektivitātes pasākumu ietvaros vai, ja dzīvojamā māja, tās daļa, atsevišķu tehnisko sistēmu vai elementu stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai – līdz 50 % apmērā no atjaunošanas projekta kopējām izmaksām.

vairāk informācijashttp://www.renove.lv

Par iespējām saņemt atbalstu dzīvojamās mājas atjaunošanai lūdzam sazināties ar RNP Māju atjaunošanas nodaļas darbiniekiem, izmantojot e-pastu siltinasana@rnparvaldnieks.lv vai sazinoties ar māju atjaunošanas projektu vadītājiem, kuru kontakti norādīti mājaslapas sadaļas „Māju atjaunošana” apakšsadaļā „ES atbalsts”.