Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” jubilejas gadā īsteno interešu izglītībai veltītu simpoziju

10. Aprīlis, 2019

Šogad Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” atzīmē 30 gadu jubileju, un kā vienu no jubilejas gadam veltītiem notikumiem 2.aprīlī īstenoja interešu izglītībai veltītu simpoziju “Interešu izglītība 21.gadsimtā: radošums, personība, karjera”.


Pasākumā vienuviet tikās Latvijas interešu izglītības centru vadītāji, izglītības metodiķi un politikas veidotāji, lai kopā ar vietējiem ekspertiem un kolēģiem no Lietuvas un Nīderlandes diskutētu par iespējām un izaicinājumiem interešu izglītībā laikā, kad Latvijas izglītības sistēmā notiek pārmaiņas. Jaunās izglītības sistēmas uzdevums ir palīdzēt skolēniem gūt dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tāpēc arī interešu izglītībā tiek aktualizēts jautājums – kā palīdzēt bērniem un jauniešiem veidot veiksmīgu nākotni?

Aicinātie vieslektori dalījās gan ar pieredzes stāstiem un pētījumu rezultātiem par interešu izglītības nozīmi bērnu un jauniešu personības veidošanā, radošuma attīstībā un nākotnes karjeras izvēlē, gan piedāvāja nākotnes redzējumu interešu izglītības attīstības perspektīvām. Simpozija pirmās daļas fokusā bija interešu izglītība kā nozīmīgs instruments bērnu un jauniešu radošuma izkopšanā, personības attīstībā un nākotnes karjeras izvēlē, bet otrā daļa tika veltīta neformālās izglītības procesiem un izaicinājumiem Eiropā un veiksmīgajām praksēm Latvijā un Lietuvā.

Radošums ir viena no svarīgākajām kompetencēm 21.gadsimtā. Par praktisko radošumu, kas mīt ikvienā cilvēkā, un tā praktisko izmantojumu stāstīja Vita Brakovska, biedrības ZINIS vadītāja, kura vairāk nekā 10 gadu strādā ar jauniešiem, skolotājiem, uzņēmējiem un valsts pārvaldes sektoru, lai palīdzētu stiprināt indivīdu radošos resursus un to pielietošanu mērķu sasniegšanai. Ar personīgās pieredzes stāstu, kā interešu izglītība ir palīdzējusi akadēmiskajā un profesionālajā karjerā, dalījās Kim? Laikmetīgās mākslas centra dibinātāja Zane Čulkstēna, kura savulaik ir apmeklējusi nodarbības Tehniskās jaunrades namā “Annas 2”.

Simpozija mērķis bija aktualizēt interešu izglītību, kurai ilgstoši netiek pievērsta pietiekoši liela uzmanība. Sabiedrībā līdz šim nav raisījušās plašākas diskusijas par interešu izglītības lietderību un efektivitāti, arī pētījumi, kas saistīti ar interešu izglītības nozari Latvijā ir ļoti maz.

Latvijas interešu izglītības modelis ir unikāls Eiropas kontekstā savas formas un satura ziņā, jo piedāvā bērnu un jauniešu interesēm atbilstošu neformālo izglītību, tādējādi lielā mērā sagatavojot audzēkņus tālākai profesionālajai izglītībai un izaugsmei. Pašlaik svarīgākais ir panākt, ka interešu izglītību tiek izprasta un organizēta kā uz karjeru orientēta bērnu un jauniešu neformālā izglītība, attīstot bērnu individuālās kompetences.

Simpoziju rīkoja Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” sadarbībā ar Tehniskās jaunrades nama "Annas 2" atbalsta biedrību Eiropas Bērnu un jauniešu neformālās izglītības iestāžu asociācijai EAICY un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.