Topošie arhitekti izstrādās risinājumus Rīgas Kongresu nama priekšlaukumam

16. Septembris, 2019

No 16. līdz 20.septembrim Rīgas Kongresu nama telpās un tā teritorijā notiks Latvijas 14. arhitektūras skolu plenērs.


Piecu dienu laikā plenēra dalībnieku mērķis un uzdevums būs jaunu, laikmetīgu un tajā pašā laikā racionālu risinājumu meklēšana Rīgas Kongresu nama ārtelpai – priekšlaukumam. Projekts ir aktuāls gan studentiem, gan pilsētai. Topošie arhitekti varēs izmēģināt spēkus, darbojoties reālā situācijā, simulējot visas reālam projektēšanas procesam piederošās fāzes – vietu apstākļu izzināšana, ideju ģenerēšana, idejas noformulēšana, tās detalizācija un prezentācija auditorijai. Topošajiem arhitektiem katru plenēra dienu būs iespēja uzkklausīt dažādu nozaru speciālistu lekcijas, piemēram, ainavu arhitekta, antropologa, pasākumu rīkotāja.

““Rīgas nami” kā viens no lielākajiem pašvaldības vēsturisko ēku apsaimniekotājiem, ka arī Rīgas Kongresu nams, vienmēr ir priecīgi sadarboties ar topošajiem arhitektiem. Vēlme apvienot pagājušajā gadsimtā būvētās ēkas un tai pieguļošās teritorijas sākotnējo funkcionalitāti ar šī brīža arhitektūras novitātēm un 21. gadsimta rīdzinieku prasībām - mūsu galvenais uzdevums ne tikai Latvijas 14. arhitektūras skolu plenēra ietvaros, bet mūsu darbā kopumā,” aicinot topošos arhitektus likt lietā radošās idejas, atzīst “Rīgas nami” valdes priekšsēdētāja Vineta Verika.

Studentu nedēļas laikā paveiktie darbi tiks izvērtēti un labāko darbu autori tiks atzīti noslēguma pasākumā 20. septembrī, Rīgas Kongresu nama telpās.

Plenēru organizē arhitekts Sergejs Ņikiforovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas lauksaimniecības universitāte, Rīgas Celtniecības koledža, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, Latvijas Mākslas akadēmija, atbalsta Latvijas Arhitektu savienība.