Trīnīšu ģimene no Rīgas domes saņems 4500 eiro pabalstu

20. Augusts

Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja otrdien, 20. augustā, atbalstīja 4500 eiro vienreizējā pabalsta piešķiršanu ģimenei, kurā piedzima trīnīši. Trīs zēni nāca pasaulē 3. augustā Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Šogad šie ir pirmie trīnīši, kas piedzimuši rīdziniekiem.


„Bērni ir mūsu dzīves vislielākais prieks un laime un vienlaikus arī milzīgas rūpes un pienākumi visa mūža garumā. Novēlu jaunajiem vecākiem spēku, izturību, mīlestību un sirds siltumu, mazos audzinot,” sacīja komitejas priekšsēdētāja, prof. Baiba Rozentāle.

Rīgas pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu ģimenei par bērna piedzimšanu visiem galvaspilsētas jaundzimušo vecākiem. Par viena bērna piedzimšanu tiek piešķirti 150 eiro. Savukārt par trīnīšu piedzimšanu tradicionāli piešķir 4500 eiro.

Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs vēršas kādā no Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā. Pabalsts pieprasāms 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas. Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.

Pabalsta izmaksai kopā ar nodokļiem plānots piešķirt 5844,15 eiro no pašvaldības rezerves fonda. Galīgais lēmums par līdzekļu piešķiršanu būs vēl jāpieņem Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejai.

Rīdzinieku-trīnīšu ģimenēm kopš 2009. gada šis vienreizējais pabalsts ir izmaksāts 17 reizes: 2009., 2010., 2013.,2017., 2018. gados vienu reizi, 2012. gadā divas reizes, bet 2011., 2014., 2015. gadā trīs reizes.

Rīgas pašvaldībā šogad pirmajos septiņos mēnešos jaundzimušā pabalsts ir piešķirts 3524 mazuļu vecākiem. 2018. gadā šo pabalstu saņēma 6400 jauno rīdzinieku vecāki, kopumā tika izmaksāti 960 000 eiro. 2017. gadā vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu saņēma 7018, bet 2016. gadā 7589 mazuļu vecāki.