Uzmanību! Aģentūrai, kas piešķir 50% finansējumu māju renovācijai, mainījusies adrese

13. Jūnijs, 2018

Informējam iedzīvotāju biedrības, kooperatīvus un citas dzīvokļu īpašnieku apvienību juridiskās formas par to, ka Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas enerģētikas aģentūra" mainījusies adrese. Jaunā adrese: Mazā Jauniela 5, 1. stāvs, 2. kabinets.


Atgādinām, ka šoziem uzsākta Rīgas domes atbalsta programma, kuras mērķis ir uzlabot galvaspilsētas dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli. Daudzdzīvokļu mājas var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā no savā mājā veicamo remontdarbu un renovācijas tāmes.

Sīkāku informāciju par projektu var iegūt šeit.

Dzīvokļu īpašniekus Rīgas enerģētikas aģentūrā aicina saņemt bezmaksas konsutlāciju. Konsultāciju laiki: otrdienās no 9.00 līdz 13.00 un ceturtdienās no 13.00 līdz 17.00. Tāpat konsultāciju var saņemt, zvanot pa tālruni 26 664 533 (telefona numurs nav mainījies!) katru darba dienu no 9.00 līdz 17.00. Projekta koordinatore - vadītāja - Marija Kruglova (marija.kruglova@riga.lv).

Par mājām, kuras jau izmantojušas Rīgas domes atbalstu, uzziniet šeit.