Vecākus aicina uz bezmaksas nodarbībām par bērnu veselību

5. Decembris, 2019

Rīgas domes Labklājības departaments projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” ietvaros sadarbībā ar SIA “Izglītības pasākumi” aicina uz bezmaksas veselības veicināšanas nodarbībām ģimenes ar bērniem.


Nodarbību mērķis ir izglītot vecākus par dažādām tēmām saistībā ar bērnu veselību. Šī projekta ietvaros vecākiem būs iespēja apmeklēt 3 tematiskas nodarbības par bērnu psihoemocionālo veselību un attīstību, traumatisma profilaksi un veselīgu uzturu. Katra nodarbība būs 2 stundu garumā un tās notiks dažādās dienās. Vecākiem būs iespēja pēc izvēles apmeklēt vienu vai vairākas nodarbību tēmas.

  • Nodarbība par psihoemocionālo veselību un attīstību notiks 6., 9. un 19. decembrī, Lācplēša ielā 41, plkst. 17:30. Vietu skaits – 30 cilvēki.
  • Nodarbības par traumatisma profilaksi notiks 4., 12. un 17. decembrī, Lācplēša ielā 41, plkst. 17:30. Vietu skaits – 30 cilvēki.
  • Nodarbība par uzturu norisināsies 10. decembrī, Lācplēša ielā 41, plkst. 17:30. Vietu skaits – 30 cilvēki.

Dalība nodarbībās ir iepriekš jāpiesaka, zvanot uz 28861524 vai rakstot uz nodarbibas@izglitibaspasakumi.lv.

Nodarbības tiek īstenotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!” ietvaros.

Pasākuma laikā apmeklētājiem tiks lūgts aizpildīt anketu ar personu datiem, dati tiks apstrādāti saskaņā ar Datu aizsardzības regulu.